Znak kvality

V podmínkách současné legislativy a tržního mechanismu je pro občana velmi obtížné orientovat se v nabídkách služeb jednotlivých firem. V pohřebnictví je výběr dobré pohřební služby o to složitější, že objednatel pohřbu je zpravidla v citovém stresu, a navíc může posoudit kvalitu provedených služeb až po pohřbu, kdy ani uznaná reklamace na nekvalitní služby nemůže již odstranit nedostatky.
Sdružení pohřebnictví v ČR se proto snaží, vedle postupného zkvalitňování celého pohřebnictví v ČR, pomoci občanům v orientaci tím, že označí "Znakem kvality" ty dobré pohřební služby, které splňují stanovená kritéria a o propůjčení znaku požádají.
V roce 1997 na Valné hromadě přijalo SP v ČR tezi vytvořit takový kontrolní systém, který by vedl provozovatele pohřebních, hřbitovních, kremačních služeb a služeb s pohřebnictvím souvisejících ke zlepšování kvality poskytovaných služeb, s cílem vytvořit takové tržní prostředí, ve kterém by prvotní snahou firem byla kvalita poskytovaných služeb a tudíž spokojenost zákazníků. Tato dobrá pověst podniku má vést k zájmu pozůstalých o služby takovéto firmy. Byly zpracovány návrhy zásad k propůjčování znaku kvality, k označení solidní firmy, které vycházely z již existujících materiálů k této problematice. Jednalo se o Zásady vydané Evropským svazem pohřebních služeb, dále Zásady pro hodnocení kvality služeb České společnosti pro jakost, Kodex cti, Zásady Svazu norských pohřebních ústavů a Sdružení obrany spotřebitele. Firma je kontrolována jak z hlediska zákaznického hodnocení tak z hlediska profesního. Kontroly provádí členové komise ustanovené představenstvem Sdružení pohřebnictví v ČR. Znak kvality je propůjčován na dobu dvou let, po druhém propůjčení na dobu tří let. V této době jsou u držitele znaku kvality prováděny namátkové i plánované kontroly. Nedodržení stanovených zásad podmiňujících přidělení znaku kvality může být, podle stupně závažnosti, důvodem k odnětí znaku, včetně finančního postihu dle uzavřené smlouvy. Znak je chráněn proti zneužití.
Prvním žadatelům byl znak kvality propůjčen u příležitosti konání mezinárodního veletrhu Venia 1998, další na Valných hromadách či na dalších ročnících Venie.

 1. Concordia spol. s r.o., Ostrava-Vítkovice, od roku 1998
 2. Pieta spol. s r.o., Plzeň
 3. Pohřební služba pana Ladislava Kopala z Jablonce nad Nisou
 4. Likrem s.r.o., Liberec, od roku 1999
 5. Václav Graf - služby, Valašské Meziříčí
 6. Pohřebnictví Zlín spol. s r.o.
 7. Pohřební a hřbitovní služby města Brna
 8. Pohřební služba, Josef Jeřábek, Kolín
 9. Pohřebnictví Nostalgie s.r.o., Brno, od roku 2001
 10. Zdena Černínová, pohřební služba, Karviná-Ráj
 11. TS města Přerova, s.r.o. pohřební služba, od roku 2002
 12. Pohřební službě pana Jiřího Habicha z Písku
 13. Technické služby Jeseník a.s., pobočce pohřební služby Petra Čuje, od roku 2003
 14. Pohřební službě Foitová - Vrba z Písku
 15. Kelemen s.r.o., Břeclav, od roku 2004
 16. Auriga spol. s r.o., pohřební ústav, Litoměřice
 17. Pietas-Vysibla, pohřební služba, Třebíč
 18. Pavel Makový - pohřební služba, Prostějov, od roku 2005
 19. Václavková a spol. s r.o., soukromá pohřební služba, Prostějov
 20. Vysočanské zahrady, a.s., Hrušovany
 21. Zdeněk Zvěřina, pohřební ústav, Děčín
 22. Hana Bíbová Pohřební ústav Excelent, Sokolov, od roku 2006
 23. Memory in Memory s.r.o., Ústí nad Labem
 24. Pohřební služba Křelina, Turnov
 25. Pohřební služba Benešová, Mladá Boleslav
 26. Josef Hnátek Pohřebnictví, Vyškov, od roku 2009
 27. Acordia s.r.o., Ostrava
 28. Pohřební ústav Františka Krejčího, s.r.o., Bruntál
 29. Pohřební ústav Zvolánková, Bílina
 30. Bořivoj Trejbal - Pieta, Pardubice, od roku 2010
 31. Služby města Pardubic, a.s.
 32. Pohřební ústav Helena, s.r.o., Ústí nad Labem
 33. Technické služby Havířov, PS Aron
 34. Technická správa města Loun s.r.o., pohřební služba od roku 2011
 35. Terezie Mixová - Pohřební služba Obelisk, Nový Jičín