Pohřební ústav Františka Krejčího, s. r. o. v Bruntále

 

NA STRÁNKÁCH PRÁVĚ PRACUJEME

Naše společnost patří mezi pohřební ústavy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi. Zajišťujeme komplexní pohřební služby:

 • zajišťujeme nepřetržitou pohotovost pro odvoz zesnulých z místa úmrtí (při úmrtí doma);
 • dálkové i zahraniční převozy zesnulých, sjednání pohřbu;
 • zajištění služeb kremačních, výkop hrobu na pohřebišti;
 • zajištění smutečních květin;
 • tisk parte;
 • rozloučení občanské nebo náboženské ve smutečních síních nebo v kostele;
 • smutečního řečníka, hudbu, fotografa;
 • poradenství a informace pozůstalým;
 • prodej doplňkového zboží - uren, svíček, památečního skla;
 • podání informací o pojištění pohřbu Pieta;
 • zajišťuje vsyp a rozptyl ostatků na pohřebištích a jiné služby s pohřbíváním související.

 

Upozornění návštěvníkům

 

Naše webové stránky jsou ve výstavbě. Oficiální spuštění plánujeme k 31. 8. 2012.

Dnes je
kalendář jmen

 

Pohřby

Znak kvality

Pohotovost

Doplňkové zboží

TOPlist