Smuteční síň se nachází v Kapli sv. Michala v Bruntále

 

Jedná se o volně stojící osmiboký objekt se sakristií a oratoří. Kaple je kryta střechou ve tvaru helmice s polygonální lucernou. Vstup do kaple je ze severní strany, portálem zdobeným po stranách pilastry, nad portálem deska s reliéfy znaků hodnostářů Řádu německých rytířů. Na vnější zdi druhotně osazené náhrobníky. V roce 1976 byla kaple upravena na smuteční síň. Stavba byla postavena v r. 1674 comturem Řádu německých rytířů J.W.Zochou. Opravy v r.1722, 1790 a v 19. a ve 2. polovině 20. století. V interiéru šest kamenných náhrobníků z 16.-18. století. Na portále jsou erbovní znaky velmistra Jana K. z Ampringenu, místodržícího Zochy a komtura Bedřicha z Assenburgu. Na kapli byly náhrobní desky, nejstarší byla zřejmě Jana II. st. Bruntálského z Vrbna z roku 1559. Po poslední rekonstrukci fasády v roce 2010 byly tyto náhrobky odstraněny a díky jejich špatnému stavu uloženy v depozitáři a čekají na restauratérské práce.