Poradna

Zákon o pohřebnictví naleznete: ZDE

 

Poradna

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Většina lidí nemá obvykle v této tíživé situaci myšlenky na přípravu pohřbu. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, přikládáme několik informací, které Vám mohou pomoci.

Náš pohřební ústav Vám vyřídí vše potřebné, co je spojené s matrikou a vystavením úmrtního listu (který se vystavuje až po pohřbu na matrice dle místa úmrtí), na místě Vám na počkání zhotovíme parte, můžeme Vám zařídit vrácení kartičky pojištěnce a jiné další záležitosti s pohřbem spojené.

K vyřízení pohřbu je nutné sebou přinést oblečení pro zesnulého,  fotografii na parte (pokud ho chcete s fotkou), rodný, popř. oddací list zesnulého (pokud tyto dokumenty najdete, dá se vyřídit i bez nich) a pokud měl doma, tak jeho občanský průkaz (ten může mít sebou v nemocnici, pokud ano, zůstává v nemocnici a ta se postará o jeho navrácení matrice).

Pozůstalí můžou kontaktovat kteroukoli pohřební službu nezávisle na místě úmrtí. Jedním z kritérií výběru může být i tzv. Znak kvality (viz. rubrika Znak kvality).

 

Co dělat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení (např. doma)?

Je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví tzv. List o prohlídce zemřelého a rozhodne, zda je nutné převézt zesnulého na zdravotní pitvu či nikoliv. Je obvyklé, že jeden List o prohlídce zemřelého předá pozůstalým a s tím se poté pozůstalí obrací na pohřební službu (není ale podmínkou pro vyřízení pohřbu). Pohřeb je možné zařídit ihned, nezáleží na tom, zda bude převezen zesnulý na pitvu či nikoliv.

 

Co dělat při úmrtí ve zdravotnickém zařízení, domově důchodců

nebo ústavu sociální péče?

List o prohlídce zemřelého vystavuje službu konající lékař. Rodinní příslušníci jsou o úmrtí informováni, osobně, telefonicky nebo telegramem. Poté kontaktují pohřební službu.