Zajišťujeme:

 
 • zajišťujeme nepřetržitou pohotovost pro o dvoz zesnulých z místa úmrtí (při úmrtí doma);
 • sjednání pohř bu;
 • zajištění kremačních služe b;
 • výkop hrobu na  pohřebišti;
 • zajištěn í smutečních květin;
 • tisk pa rte;
 • rozloučení občanské nebo nábo ženské ve smutečních síních nebo v kostele;
 • smutečního  řečníka, hudbu, fotografa;
 • poradenství a informace pozůst alým;
 • prodej doplňkového z boží - uren, svíček, památečního skla;
 • podání informací o po jištění pohřbu Pieta;
 • zajišťujeme vsyp a rozptyl ostatků na pohřebištích a jiné služby s pohřbíváním souv isející.